De voorbereidingen voor het nieuwe toernooi zijn in volle gang, want er is groen licht. WE MOGEN EINDELIJK WEER LUILAKKEN!

Via deze weg willen we jullie informeren over de nieuwe regels voor het inschrijven. Vanwege de grote toestroom aan teams bij de laatste edities, zijn er enkele regels opgesteld.

Om de meeste vragen voor te zijn, volgen onderstaand de regels voor de inschrijving om mee te mogen doen met het Luilakvoetbaltoernooi in 2022.

 • Alleen zij die na 4 juni 2003 zijn geboren, zijn gerechtigd mee te spelen.
 • Er mogen maar vier spelers uit één zelfde voetbalverenigingelftal deelnemen. (het betreffende elftal dan vermelden)
 • Van ieder elftal dienen minimaal acht deelnemers in Boskoop woonachtig te zijn of lid te zijn van VV Floreant. Bij zeventallen minimaal zes deelnemers.
 • De namen der ploegen mogen niet te lang zijn en geen afkortingen bevatten, bij welke twijfel dan ook over de naam beslist hier de commissie over.
 • Ieder elftal dient te zorgen voor een leider/leidster die 21 jaar of ouder moet zijn en woonachtig is in Boskoop. De gegevens van de leider móéten volledig en correct ingevuld zijn.
 • In alle leeftijdsgroepen zal streng controle worden gehouden. Overtreding betekent uitsluiting van het gehele elftal. De leider draagt verantwoording voor de juistheid van de opgave.
 • In één elftal mogen geen grote leeftijdsverschillen voorkomen. Maximaal 3 jaar verschil.
 • Jongens in de leeftijdsgroep van 11 t/m 18 jaar, en meisjes in de leeftijdsgroep van 12 t/m 18 jaar dienen met tenminste 11 spelers (-sters) in te schrijven. Er mogen geen jongens in meisjeself- en zeventallen, en geen meisjes in jongenselftallen spelen
 • Jongens in de leeftijdsgroep van 6 t/m 10 jaar, en meisjes in de leeftijdsgroep van 6 t/m 11 jaar dienen met 7-tallen deel te nemen. Er mogen geen jongens in meisjeself- en zeventallen, en geen meisjes in jongenselftallen spelen.
 • Het team dient zelf te zorgen voor een tenue in eenheidskleur.
 • Voor vragen over het privacybeleid verwijzen we jullie naar ons privacyreglement dat op onze site te vinden is. We wensen jullie veel succes met het samenstellen van jullie team!!!

Mochten er toch nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op via info@luilakvoetbal.nl of via facebook of Twitter.