Privacyreglement Stichting Luilakvoetbal Boskoop

 1. In dit privacyreglement is uiteengezet hoe de Stichting Luilakvoetbal Boskoop om zal springen met de gegevens die nodig zijn om jaarlijks het traditionele voetbaltoernooi te kunnen organiseren.
 2. De Stichting Luilakvoetbal Boskoop organiseert jaarlijks op de zaterdag voor Pinksteren een voetbaltoernooi voor kinderen (jongens en meisjes) in uiteenlopende leeftijdscategorieën. De deelnemende kinderen hoeven niet ingeschreven te staan bij een voetbalclub, maar er zijn wel enkele regels om te voorkomen dat hele voetbalelftallen zich inschrijven en te goed zijn. Tevens probeert de Stichting Luilakvoetbal Boskoop het dorpse aspect te bewaken door een grens van een minimaal aantal spelers in te stellen dat binding met Boskoop heeft. Om dat alles in goede banen te leiden zijn enkele gegevens van de deelnemers nodig. De stichting Luilakvoetbal Boskoop is online op diverse plekken te vinden. Allereerst op de site http://www.luilakvoetbal.nl/, alwaar het privacyreglement ook terug te vinden zal zijn. Tevens zijn we op social media actief: https://twitter.com/luilakboskoop of https://www.facebook.com/luilakvoetbalboskoop/ . Wie zich rechtstreeks tot het bestuur wil wenden kan altijd via de mail contact zoeken, via: info@luilakvoetbal.nl. Het correspondentieadres van de Stichting Luilakvoetbal Boskoop is: Voorofscheweg 291, 2771 ML, Boskoop. Telefoonnummer 06-52572171. Bij geen gehoor kan er contact gezocht worden met telefoonnummer: 06-38515058. Het KVK-nummer van de Stichting Luilakvoetbal Boskoop is: 41172802.
 3. De Stichting Luilakvoetbal verzamelt gegevens van de deelnemers (naam, telefoon en geboortedatum) en/of begeleiders van de teams om enerzijds een op leeftijd gebaseerde poule-indeling te maken. Tevens worden er gegevens verzameld om te waarborgen dat er niet te veel deelnemers van buiten Boskoop (adres) meedoen en/of om te voorkomen dat te veel bij een voetbalclub spelende kinderen een te goed team zullen vormen voor de andere deelnemers. Ook worden er gegevens opgevraagd bij inschrijving om de begeleiders van de teams te kunnen informeren (emailadres/telefoonnummer), bijvoorbeeld over het gebruik van de mobiele kleedkamers. Tevens worden de adresgegevens van de aanvoerder en leider opgevraagd om op de betreffende adressen de programmaboeken te laten bezorgen. Tot slot zijn de telefoonnummers van de deelnemers ook op de toernooidag belangrijk in het geval van calamiteiten.
 4. De stichting Luilakvoetbal Boskoop is de ontvanger van de gegevens. Zodra er gemaild wordt naar info@luilakvoetbal.nl komen die gegevens ook terecht op de mailserver van de hostingpartij die de stichting gebruikt.
 5. De middels het inschrijfformulier opgevraagde gegevens worden bewaard vanaf het moment van inschrijving (varieert per jaar) tot en met de dag na de toernooidag. Na het toernooi zal bij hoge uitzondering nog contact gezocht worden met een deelnemer (kwijtgeraakte spullen, navraag naar aanleiding van een blessure waarvoor de EHBO in actie moest komen etc.) Vanaf de dag na het toernooi zullen de gegevens niet meer nodig zijn voor de Stichting Luilakvoetbal Boskoop en wordt het jaar daarop opnieuw middels het inschrijfformulier om nieuwe gegevens gevraagd. Na het toernooi worden de gebruikte inschrijfformulieren op verantwoorde wijze vernietigd. Van digitale versies van het inschrijfformulier is geen sprake.
 6. Individuen die hun gegevens voor deelname afstaan aan de Stichting Luilakvoetbal Boskoop hebben recht op inzage zodra daarom gevraagd wordt. Wanneer gewenst kan daarvoor via de bovengenoemde contactmogelijkheden contact met de stichting voor opgenomen worden. Tevens hebben de verzenders van de gegevens het recht op rectificatie, zodra gegevens door de stichting foutief zijn verwerkt. Wanneer een individu een klacht wil indienen over het privacy-beleid of de uitvoering daarvan door de stichting kan dat via de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Ook kan er via het recht op het stoppen van het gebruik van de gegevens door individuen worden aangegeven dat de stichting geen gebruik meer mag maken van eventuele verstrekte gegevens. Bij te weinig informatie over deelnemers/deelnemende teams en/of begeleiders kan de Stichting Luilakvoetbal Boskoop ervoor kiezen niet over te gaan tot deelname aan het toernooi voor het betreffende team/individu.
 7. Op het inschrijfformulier zal de stichting Luilakvoetbal Boskoop alleen vragen naar de voor de organisatie strikt noodzakelijke gegevens. Alleen de noodzakelijke personen hebben inzage in de gegevens.
 8. Op het inschrijfformulier zal vermeld worden dat deelname aan het toernooi betekent dat er akkoord gegaan wordt met het eventueel gebruiken van fotomateriaal tijdens het toernooi. In het programmaboek van de stichting Luilakvoetbal Boskoop komen jaarlijks foto’s terug van de editie ervoor en op social media zullen ook toernooibeelden terugkomen. Bovendien is de kans aanwezig dat plaatselijke pers verschijnt tijdens het toernooi.
 9. Bij vragen, opmerkingen en/of klachten over het privacybeleid van de Stichting Luilakvoetbal Boskoop zou de stichting het waarderen als er eerst contact gezocht wordt via de hierboven genoemde opties.
 10. Kinderen die deelnemen aan het toernooi dienen daarvoor toestemming te hebben van ouder of voogd. Bij een ingevuld formulier gaat de Stichting Luilakvoetbal Boskoop ervan uit dat die toestemming verleend is.
 11. Op de website http://www.luilakvoetbal.nl/ kunnen links naar andere websites opgenomen worden. Dit privacyreglement is alleen van toepassing op de site www.luilakvoetbal.nl.
 12. De stichting Luilakvoetbal Boskoop zal geen gegevens afstaan aan derden zonder dat dat strikt noodzakelijk is voor de organisatie van het toernooi of de stichting daar wettelijk toe verplicht is.